Produkty a Služby

Paliva

V celé síti čerpacích stanic PAP OIL natankujete vysoce kvalitní pohonné látky zprostředkované společností MOL Česká republika, s.r.o.

V současné době nabízíme nejvíce poptávaná paliva Natural 95 a Diesel. Tyto komodity obsahují biosložky ve smyslu platné evropské a národní legislativy. Oba produkty splňují, v některých parametrech dokonce převyšují, základní kvalitativní parametry stanovené ČSN EN 228 / ČSN EN 590. Kromě uhlovodíků mohou obsahovat kyslíkaté sloučeniny i další speciální aditiva:

Detergentní přísady odstraňují usazeniny vytvořené v palivové nádrži, zabraňují tvorbě usazenin v sacím potrubí a ve spalovacím přístroji, čímž udržují optimální výkon motoru.

Antikorozní přísady zabraňují korozi palivového systému, tím zabraňuje výskytu poruch způsobených korozí.

Antioxidanty zabraňují pozvolné oxidační degradaci a stabilizují kvalitu paliva při dlouhodobém skladování.

Deemulgátory zabraňují vzniku emulze s vodou, a tím zabezpečují bezvodní kvalitu paliva.